Na Kontaktoni

Për çdo pyetje apo pa qartësi rreth shërbimeve që ne ofrojmë mund të na shkruarni email apo të na shkruani në WhatsApp.
Bisedo në WhatsApp?
Detajet e bankës në Kosovë

LLOGARIA ME EURO ( € )

Emri i perfituesit: RAM AIRLINES SHPK
Numri I llogarise.: 1701017400842145
IBAN nr.: XK05 1701017400842145
BIC: NLBXXKPR
NLB BANKA
Adresa: Rr. Ukshin Hoti nr. 124, 10000 Prishtinë

LLOGARIA ME FRANGA ( CHF )

Emri i perfituesit: RAM AIRLINES SHPK
Numri I llogarise.: 1701017400842145
IBAN nr.: XK05 1701017400842145
BIC: NLBXXKPR
NLB BANKA
Adresa: Rr. Ukshin Hoti nr. 124, 10000 Prishtinë